Lördagsmusik på orgel hösten 2020

Kom och njut av orgeltoner i Falu Kristine kyrka i höst! Är du ute på stan kan du passa på att koppla av med lite musik kl 12-12.30 sex lördagar. Fri entré. Max antal besökare 50 personer.

Lördagsmusik

Falu Kristine kyrka lördagar kl 12 – 12.30

26/9 Tysk och italiensk barock
Henrik Alinder, orgel

10/10 Fyrbent barock
Per Walfridsson Ohls, orgel

24/10 Fredens sång och storslagen sonat
Henrik Alinder, orgel

7/11 Himmelsk bankett och
svensk nationalromantik
Charlie Brusquini, orgel

21/11 Två sonater – C P E Bach och
Mendelssohn
Henrik Alinder, orgel

5/12 Unga organister
Signe Hjellström och Charlie Brusquini
Elever vid Musikkonservatoriet Falun

Fri entré – insamling till musikverksamheten i Falu Kristine församling.

Max antal besökare är 50 personer om inte Folkhälsomyndigheten/
Regeringen meddelar annat. Först till kvarn - kom i god tid för att försäkra dig om en plats.