Ljusa valv och glimrande glas i nyrenoverade Falu Kristine kyrka

Pingstafton 30 maj 2020 öppnade Falu Kristine kyrka igen efter den stora renoveringen, som har pågått i över ett år. Välkommen in i kyrkan och njut av ljusa valv och glimrande glas!

Välkommen tillbaka in i Kristine kyrka

Varmt välkommen in i en ljus, ren och vacker kyrka för enskilt besök, personlig andakt och för att tända ljus.

Var rädda om varandra: Tänk på att hålla en ängels avstånd (ca 2 meter) till övriga besökare. Max 50 personer får vistas i kyrkan samtidigt.

Det stora firandet blir när vi alla kan vara tillsammans igen. Då planerar vi för festlig konsert och högmässa! Vi återkommer med mer information - håll utkik.

Bilder och information från renoveringsarbetet finns i bloggen Falu Kristine renoveras. Se länk nedan.

Renoveringen - det här har gjorts

Renoveringsarbetet har pågått från vintern 2019 till våren 2020 och har bestått av tre huvuddelar: puts, fönster och inventarier. Till detta har sedan tillkommit en del elarbeten. 

puts, fönster och inventarier

Putsarbetena har inneburit att vi har rengjort väggar och valv med hjälp av s.k. Wishabsvamp och även med dammsugare. Därefter har vi målat med kalkfärg i fem omgångar.

Den varma vita kulören är densamma som kyrkan fick när den målades 1905. I samband med den renoveringen fick också bänkinredning med mera sin blå färg, så de kulörer som är i kyrkan nu är desamma som man hade från 1905 och fram till 1960-talet.

Byggställningens ”golv” har varit på 12 meters höjd, sedan har man uppepå golvet kunnat ha rullställningar som förflyttats för att nå upp i valven. Takhöjden i kyrkan är 18 meter från golvet till högst upp i valven.

Fönstren som har rengjorts är korfönstren samt ytterligare fyra fönster i långhuset. Övriga fönster kommer vi att behöva rengöra längre fram, men det kommer att ske utan att vi behöver stänga kyrkan.

Av de inventarier som har rengjorts så är det bland annat de fasta större inventarierna inne i kyrkorummet: altaruppsatsen och predikstolen (som utgör en del av kyrkans ursprungliga inredning från 1600-talet) samt läktarorgelns fasad.

Utöver arbetena i kyrksalen så har även vapenhuset genomgått en mindre renovering, med putsning och målning av väggar och valv, samt att vi förnyat måleri och förgyllning på portalen som leder in från vapenhuset mot kyrkorummet.

En del elarbeten har också gjorts. Bland annat har elledningarna bytts i alla ljuskronor i sidoskeppen för att göra dessa säkrare ur brandsynpunkt, och vi har fått ett nytt styrsystem för belysningen.

Tidsplanen för projektet har hållit. Det har inte dykt upp några stora överraskningar som påverkat tidplanen mycket och vi har haft ett bra samarbete med entreprenörerna.