"Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar!" Ärkebiskopen i uttalande med kyrkoledarna i Norden.

”Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande”, skriver de högsta ledarna för de lutherska kyrkorna och katolska kyrkan i Norden i ett unikt uttalande med anledning av flyktingsituationen.

– Detta är första gången som de nordiska lutherska och katolska kyrkoledarna på ärkebiskopsnivå gör ett sådant gemensamt uttalande. Det är motiverat av den allvarliga situationen vid Europas gränser. Hur denna situation hanteras kommer att ha betydelse för Europas identitet för lång tid framöver, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Utdrag ur uttalandet:

”Faran för Europa utgår inte i första hand från de tusentals människor på flykt vid kontinentens gränser. Den utgår snarare från brist på framtidstro, förlust av universella värden och mänsklig värdighet samt från kortsiktig politik i alla läger. Faran är att vi avtrubbas till dess vi förlorar vår gemensamma medmänsklighet.”

Läs uttalandet i sin helhet på www.svenskakyrkan.se/pressmeddelanden