Träffar Stora Kopparbergs församling

Syförening/Annagården

Torsdagar, jämna veckor 13.00-15.00 Herrhagsvägen 37

Annaträffen/Annagården

Herrhagsvägen 37 Information: Elisabeth Fernlund, 023-70 20 26