Mariakören

Mariakören är en kör för flickor som går i 2:an, 3:an och 4:an.

Kören sjunger enstämmiga sånger och repertoaren består av allt från Mozart till Gullan Bornemark, Georg Riedel, musikaler och kända barnsånger. Vi lär oss också mer om rösten och kroppen. Vi repeterar en gång i veckan och ungefär en gång i månaden sjunger vi i en gudstjänst i kyrkan.

Verksamheten är kostnadsfri. Vid körresor betalar varje körsångare en del av avgiften.

Anmälan till kören görs via telefon eller e-post till Anna Kjellin tel. 023-70 20 63 e-post