Kyrkoåret

Kyrkans år hjälper oss att sätta våra egna liv i ett större sammanhang.

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Den börjar Första söndagen i advent och slutar med Domssöndagen. 

Kyrkans helgdagar speglar livets växlingar i ljuset av berättelsen om Jesu liv, död och uppståndelse. Där ryms glädje, sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Helgdagarna är hållplatser och riktmärken dit vi färdas, stannar upp och reser vidare.

Läs mer om dagarna under kyrkoåret på Svenska kyrkans nationella hemsida klicka här