Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel 2019

Här finns information om gravskötsel, plantering och beställningar.

Skötsel och plantering

Alternativ 1:

Skötsel och plantering, storlek mindre - 810 kr/år
2 stora blommor och 5 kantväxter.

Skötsel och plantering, storlek standard -990 kr/år
3 stora blommor, 7 kantväxter.

Skötsel och plantering, storlek större - 1145 kr/år
5 stora blommor, 10-12 kantväxter.

Enbart skötsel av hela gravplatsen - 660 kr/år
Grundskötseltaxa ingår i priset.

Tilläggsbeställning

 • Vinterkrans - 125 kr/st

 • Ljung - 50 kr/st

 • Pensé - 12 kr/st

Alternativ 2:

Anhöriga sköter gravrabatten själva. Grundskötselavgift tillkommer - 175 kr/mindre grav, 215 kr/större grav.

 

Alternativ 3:

Gravrabatten sås igen med gräs fram till gravstenen. Grundskötselavgift tillkommer - 175 kr/mindre grav, 215 kr/större grav.

Alternativ 4:

Anhöriga sköter hela gravplatsen själva, inklusive klippning av gräs på
gravplatsen, putsning av gräs runt gravvård och stenram, borttagning av vissna blommor. Ingen kostnad.

Tilläggstjänster

 • Lösa blommor (bukett) - 100 kr/st

 • Ljus + tändning - 85 kr/st

 • Extra ljus på samma grav - 25 kr/st

 • Rätning och rengöring av sten - 350 kr/timme

 • Justering av gravsten/gravplats - 350 kr/timme

Beställs genom att kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter och öppettider nedan.

Gravskötsel

Gravskötselavtal läggs upp på ett år med automatisk förlängning med ett år i taget om det ej sägs upp.

Falu kyrkogårdsförvaltning åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, innefattande följande:

 • Vårstädning
 • Omgrävning
 • Gödsling
 • Vattning
 • Rensning
 • Kantklippning
 • Höststädning
 • Enklare riktning av gravsten
Vanliga sommarblommor:
 • Knölbegonia (röd, rosa, gul eller vit)
 • Fuchsia
 • Stjärnöga
Exempel på kantväxter:
 • Lobelia (vit eller blå)
 • Silverek
 • Tagetes
 • Isbegonia (vit, röd eller rosa)

kontakta kyrkogårdsförvaltningen falun

Har du några funderingar kring din gravplats, kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel. 023-70 21 00.
Telefontider: Måndag-fredag kl 9-12, 13-15

Expeditionens öppettider: Måndag-fredag kl 9-12, 13-16

Besöksadress: Kristinegården, Kristineg. 11 e-post

 

Personal

Karin Elofsson, kyrkogårdsföreståndare, tel. 023-70 21 01 e-post

Stefan Carlsson, förvaltningsassistent, tel. 023-70 21 23 e-post

Emma Mathiasson, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 04 e-post

Mona Björkbom, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 03 e-post

Dennis Jansson, förvaltningschef, tel. 023-70 20 05 e-post

Skogskapellet/krematoriet

Tel. 023-70 21 02, fax 023-106 09