Foto: Johannes Frandsen/IKON

Tro och liv idag - samtal och grupper

Samtal om liv, tro och existentiella frågor mellan himmel och jord. Alla frågor får plats, inga förkunskaper behövs. Varmt välkommen till samtalsgrupper, temakvällar och Bibliodrama!