Foto: Johannes Frandsen/IKON

Tro och liv idag - samtal och grupper

Samtal om liv, tro och existentiella frågor mellan himmel och jord. Alla frågor får plats, inga förkunskaper behövs. Varmt välkommen till samtalsgrupper, temakvällar och Bibliodrama!

Mötesplatser för vuxna