Falu Kristine kyrkokör

Falu Kristine kyrkokör är en blandad vuxenkör som regelbundet medverkar i Falu Kristine kyrkas gudstjänstliv. Kören gör även regelbundet konserter, av vilka minst en årligen utgörs av ett större verk med orkester.

Falu Kristine kyrkokör består i dag av ca 35 medlemmar. Kören under senare tid framfört verk såsom Mozarts Requiem, Händels Coronation Anthems och Lukaspassionen (musik av Rolf Martinsson, texter ur Lukasevangeliet och av Göran Greider).

Ungefär vartannat år gör kören en resa. De senaste resorna har gått till Krakow, Gütersloh, Cambridge och Bergamo.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta körens ledare.
Vi har framförallt möjlighet att ta emot fler tenorer och basar. God körvana behövs.