Diakonipengen - en mottagning för ekonomiskt stöd

Svenska kyrkan Falun kan ge ekonomiskt stöd till behövande som bor i pastoratets fem församlingar. Här hittar du information om hur du gör en ansökan. Ansökningstiden är 15 januari - 15 maj och 1 september - 30 november.

Diakonipengen vänder sig till dig som bor i Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparbergs och Vika-Hosjö församlingar. Bor du i en annan församling vänder du dig dit.

Vill du ansöka om ekonomiskt stöd? Kontakta oss så återkommer vi till dig. 

För närvarande tar vi inte emot några besök på mottagningen på Kristinegården. Däremot kan du göra en ansökan precis som vanligt.

såhär ansöker du

Skicka ett sms med ditt namn till tel. 076-940 62 80.

Inom en vecka får du svar och information från Diakonipengen.

Du får sedan ett nytt sms med en personlig länk där du gör ansökan.

Har du frågor? Diakonpengen har telefontid tisdagar 14.00-16.00 tel. 023- 70 20 80 till och med 11 maj.

Du kan även skicka e-post till falun.diakonipengen@svenskakyrkan.se

Vi läser e-post och besvarar frågor på tisdagar 14.00-16.00.

såhär hanteras din ansökan

När du har gjort din ansökan handläggs den av diakonerna på Diakonipengen.

Vi tar emot ett stort antal ansökningar om bidrag. Därför är handläggningstiden 3-4 veckor.

Ansökningstiden är 15 januari - 15 maj och 1 september - 30 november.

OBS: Det måste gå minst 12 månader från att du har fått en gåva, innan du kan ansöka igen.


På grund av risk för smittspridning av coronaviruset har vi ingen mottagning på Kristinegården. Vi hanterar däremot ansökningar precis som vanligt. 

Är du studerande och bor/har bott i Aspeboda?

Stiftelsen Anna Viktoria Ströms donationsmedel och Rigmor Elstadius gåva

Du som söker stipendium ska vara under 35 år, från Aspeboda församling och bedriver aktiva studier vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Stipendiet kan erhållas sex gånger under studietiden.

Ansökan ska vara inne senast 1 mars varje år.

För ansökningsblanketter och information kontakta Falu pastorat falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller tel. 023-70 20 00.