Diakonipengen - en mottagning för ekonomiskt stöd

Svenska kyrkan Falun kan ge ekonomiskt stöd till behövande som bor i pastoratets fem församlingar. Här hittar du information om hur du gör en ansökan. Ansökningstiden är 15 januari - 15 maj samt 1 september - 30 november.

Diakonipengen har sommaruppehåll

Nu är ansökningstiden för våren slut, den börjar igen 1 september 2022. Under uppehållet läser vi inga mejl eller sms och svarar inte i telefonen.

Fonder och stiftelser möjliggör Diakonipengens arbete

Tack vare donationer och testamenten från privatpersoner kan Diakonipengen ge ekonomiskt stöd. Genom åren har Svenska kyrkan fått förtroende att förvalta penninggåvor för olika ändamål, oftast som stöd till behövande och människor i svåra situationer.

Är du studerande och bor eller har bott i Aspeboda?

Stiftelsen Anna Viktoria Ströms donationsmedel och Rigmor Elstadius gåva

Du som söker stipendium ska vara under 35 år, från Aspeboda församling och bedriver aktiva studier vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Stipendiet kan erhållas sex gånger under studietiden.

Ansökan ska vara inne senast 1 mars varje år.

För ansökningsblanketter och information kontakta Falu pastorat falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller tel. 023-70 20 00.