Diakoni - socialt arbete

Ordet diakoni betyder tjänst, och innebär en omsorg om medmänniskor i livets olika händelser.

En livboj på en brygga vid vattnet.

Stöd och hjälp

Hur trivs du i vardagen? Hur hanterar du livets upp- och nergångar? Här kan du läsa mer om stöd och hjälp som finns i Svenska kyrkan i Falun.

Diakonipengen - en mottagning för ekonomiskt stöd

Svenska kyrkan Falun kan ge ekonomiskt stöd till behövande som bor i Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparberg eller Vika-Hosjö församling. Här hittar du information om hur du gör en ansökan. Ansökningstiden är 15 januari - 15 maj samt 1 september - 30 november.

Familjerådgivningen

Svenska kyrkans familjerådgivning i Falun är till för familjer, par och enskilda som har svårigheter i sina nära relationer.

Behöver du någon att prata med?

Om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam. Eller om du bara vill prata med någon som lyssnar. Vem du än är - barn, ung eller vuxen - är du alltid välkommen att kontakta oss för samtal. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att ta kontakt. Vi nås via telefon, mejl och chatt.

Stöd för dig i sorg

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar erfarenheter med andra i en liknande situation. Svenska kyrkan Falun och Sjukhuskyrkan vid Falu lasarett erbjuder stödgrupper i sorgen för barn, unga och vuxna.

Sjukhuskyrkan Falun

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, närstående eller personal på Falu lasarett. För samtal om livssituation, oro, sorg, eller för hjälp med förbön och andakt. Om du behöver ta en paus eller hämta kraft är du välkommen till en stilla stund i kapellet, som är öppet dygnet runt.

Språngbrädan

Svenska kyrkan Faluns verksamhet Språngbrädan vänder sig till dig som är på väg in på arbetsmarknaden eller i studier. Här får du en möjlighet till praktik på dina egna villkor. Praktiken är individanpassad och sker i en lugn miljö tillsammans med en handledare. Vi vänder oss i första hand till ungdomar. Alla kan fungera till 100 % utifrån sin egen förmåga.

Häktesprästen

Enligt de mänskliga rättigheterna äger varje människa rätt att praktisera sin tro och har därför rätt till samtal med präst även inom slutna institutioner som häkten, fängelser och slutna sjukhusavdelningar. Häktesprästen är en samtalspartner, själavårdare och medmänniska till alla intagna och finns tillgänglig för enskilda samtal.

Diakonipastoral
Att ta fram en diakonipastoral är en processmetod som ska underlätta för församlingen att planera, prioritera och organisera församlingens diakonala arbete. 2017 fastslog kyrkofullmäktige i Falu pastorat ett antal strategiska mål, varav ett gällde att en diakonipastoral skulle tas fram. Arbetet med att ta fram en diakonipastoral följer en viss ordning och mall. Läs vad som står i diakonipastoralen

Ibland vänds vardagen i kaos, någon närstående blir sjuk eller dör, man mister fotfästet eller blir plötsligt ensam. Det kan finnas många anledningar till att man behöver en medmänniska att prata med och få råd och stöd ifrån.

I Falun arbetar diakonerna i många olika sammanhang. Vem du än är, och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen att kontakta en diakon. Alla diakoner har tystnadsplikt och det du säger stannar mellan er.

Exempel på diakoni i Falun

I vården

På Falu lasarett, i Sjukhuskyrkan, finns det diakoner och präster för samtal och stöd åt patienter, personal och närstående. Diakoner samarbetar i nätverket Samverkan i vården med hemtjänsten, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. De arbetar också med att stödja anhörigvårdare.

Bland sörjande

Sorg är en naturlig del av livet, men kan ändå vara svår att hantera. I Falun finns det sorgegrupper som leds av diakoner där människor som mist någon närstående träffas och pratar om sina erfarenheter. Du är välkommen att vara med i en sorgegrupp. Kontaktuppgifter finns i rutan nedan.

Om du är ensam...

Diakoner arbetar med olika sociala aktiviteter i församlingshem och på äldreboenden för att ge möjlighet för människor att mötas i nya sammanhang. Församlingsträffar, familjeläger och fest för jubilarer är några exempel.

Bland utsatta

Diakoner arbetar också bland människor i särskilt utsatta livssituationer, som av olika anledningar fallit genom samhällets skyddsnät. Arbetslösa, långtidssjukskrivna, ensamstående föräldrar med flera kan få stöd och viss ekonomisk hjälp av diakonin, se Diakonipengen
Svenska kyrkans diakoner samarbetar vid behov med kommunens socialarbetare. 

 

Diakoner i Svenska kyrkan Falun

    Några personer sitter runt ett bord med böcker och skrivblock.

    Yrken och utbildningar i Svenska kyrkan

    Inom Svenska kyrkan arbetar många präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger. Men vad gör en diakon egentligen? Och hur blir man kyrkomusiker?