Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Blanketter askgravplats och minneslund

Här finns blanketter för gravsättning i minneslund och askgravplats.

Blanketten skickas eller lämnas till:

Kyrkogårdsförvaltningen i Falun, Kristinegatan 11, 791 71 Falun.

Kyrkogårdsexpeditionens öppettider är måndag - fredag kl 9-16.

Har du frågor, kontakta oss gärna på tel. 023-70 21 00 eller e-post

Begravningsverksamhet kontaktuppgifter

Kyrkogårdsförvaltningen

Har du några funderingar kring din gravplats, kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel. 023-70 21 00.
Öppet- och telefontider: Måndag-fredag kl 9-12, 13-15. 

Besöksadress: Kristinegården, Kristineg. 11 e-post

 

Personal

Karin Elofsson, kyrkogårdsföreståndare tel. 023-70 21 01 e-post

Emma Mathiasson, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 04 e-post

Mona Björkbom, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 03 e-post

Dennis Jansson, förvaltningschef, tel. 023-70 20 05 e-post

Skogskapellet/krematoriet

Tel. 023-70 21 02, fax 023-106 09