Våra fastigheter

Inom förvaltningen finns ett femtiotal ägda fastigheter, alltifrån våra sex kyrkor, som är skyddade av Kulturminneslagen, till församlingshem, personal- och verkstadslokaler och övriga lokaler för vår verksamhet. Ett av våra församlingshem finns i förhyrda lokaler.

 

Alla fastigheter kräver ett kontinuerligt underhåll, så också våra.  Underhåll och driftskostnader ställs hela tiden mot lokalbehov och nyttjande. Vårt arbete är därför långsiktigt inriktat på att förvalta fastighetsbeståndet, utifrån dessa parametrar, så optimalt som möjligt.

2009 avyttrades samtliga prästgårdar, då tillhandahållande av tjänstebostäder inte längre är praxis inom Falu pastorat.

Fastigheter inom Falu pastorat

Aspeboda kyrka med församlingshem

Falu Kristine kyrka med församlingshemmet Kristinegården

Grycksbo kyrka med församlingshem

Hosjö kyrka med församlingshem och Kyrkskolan

S:t Stefans kapell/Stefansgården

Stora Kopparbergs kyrka med församlingshemmet Mariagården

Vika kyrka med församlingshem

Skogskapellet med krematorium

Personal- och ekonomibyggnader