Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen utför det praktiska arbetet inom begravningsverksamheten. Vår verksamhet omfattar nästan 10 000 gravplatser, som vi sköter med stor omsorg, på pastoratets elva kyrkogårdar.

Vill du komma i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen?

Expeditionen finns i Kristinegården på Kristinegatan 11 i Falun och är öppen  måndag - fredag 09.00-12.00 och 13.00-16.00. Du når oss på tel. 023-70 21 00 eller eller via e-post  Se fler kontaktuppgifter i rutan nedan.

Hämta gärna  informationsbroschyren om kyrkogårdsförvaltningen i Svenska kyrkan Falun. Den finns även i kyrkor, församlingshem och på kyrkogårdsexpeditionen.

läs mer i häftet "om begravning"

”Om begravning” är en skrift som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Här förklaras vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här finns svar på olika frågor som de anhöriga ofta ställs inför i samband med dödsfall. 

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Frågorna kan handla om vad anhöriga själva kan göra, vad samhället bekostar och vad dödsboet ska betala för. Det är klokt att söka svar på dessa frågor i förväg och att klargöra – som en hjälp för efterlevande – hur man tänker sig sin egen begravning.

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka
1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta andra trosuppfattningar och livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

”Om begravning” finns på svenska, engelska, finska, polska och bosniska/kroatiska/serbiska. Översättning pågår till arabiska,farsi, nordsamiska samt somaliska.

Ladda ned Om begravning som pdf

Kyrkogårdsförvaltningen Falun

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har några funderingar kring din gravplats.

Telefon: 023-70 21 00

Telefontider: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: falu.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

 

Expeditionen är stängd för besök

Expeditionen är stängd för att minska risken för smittspridning. Kontakta oss som vanligt via telefon och e-post med ditt ärende.

 

Expeditionens öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-16.00

Besöksadress: Kristinegården, Kristineg. 11, Falun

 

Personal

Karin Elofsson, kyrkogårdsföreståndare, tel. 023-70 21 01 e-post

Stefan Carlsson, biträdande kyrkogårdsföreståndare,
tel. 023-70 21 23 e-post

Gärd Eriksson, förvaltningsassistent, tel. 023-70 21 26 e-post

Mona Björkbom, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 03 e-post

Emma Mathiasson, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 04 e-post

Dennis Jansson, förvaltningschef, tel. 023-70 20 05 e-post

 

SKOGSKAPELLET/KREMATORIET

Telefon: 023-70 21 02

Personal kyrkogårdsförvaltningen

Begravningsverksamhet förtroendevalda

Kyrkogårdsutskottet


Ledamöter
Maud Pettersson, ordf. (POSK)
Kent Blomqvist (S)
Karin Jacobson (S)
 
Ersättare 
Örjan Hamrin (POSK)
Karl-Erik Pettersson (S)