Kalender och veckoprogram

Just nu kan vi inte träffas i kyrkor och församlingshem som vi brukar, men en hel del ställs om till digitalt format. Gudstjänster sänds via Wolf FM Radio 88,8. Här hittar du mer information - sidan uppdateras löpande.

Veckoannons i Annonsbladet

Veckoprogram: Veckans program med gudstjänster, musik och vissa aktiviteter.  Svenska kyrkan Falun annonserar i Annonsbladet varje vecka, året runt. Här finns annonsen som pdf. Vill du lyssna på annonsen, klicka på rubriken Lyssna till höger om dokumentet.

Kalender: Gudstjänster, musik och samtliga aktiviteter som Svenska kyrkan Falun erbjuder regelbundet för barn, unga och vuxna, ex. öppen förskola, ungdomsgården och samtalsgrupper.

Månadsprogram: Här finns information om gudstjänster och musik för hela månaden. Månadsprogrammet finns också att hämta som tryckt blad i närmaste kyrka och församlingshem. Just nu görs inga månadsprogram med hänvisning till ovisst läge i samband med coronapandemin.

Appen Kyrkguiden leder dig rätt
Med appen Kyrkguiden hittar du information om Svenska kyrkans församlingar i hela landet med hjälp av mobiltelefonen.  Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Följ oss även på Facebook facebook.com/svenskakyrkanfalun

Har du idéer eller synpunkter?

Kontakta Madeleine Vagge, kommunikatör e-post

Swish-nummer för kollekt/gåva

Här finns de Swish-nummer som används för kollekt/gåvor i samband med söndagens gudstjänst i församlingarna. Du kan skänka kollekt när du vill. Tack för din gåva - den gör skillnad.

Aspeboda församling: 123 189 559 8

Falu Kristine församling: 123 588 572 8

Grycksbo församling: 123 137 102 0

Stora Kopparberg församling: 123 073 120 8

Vika-Hosjö församling: 123 032 199 2

Tredje söndagen efter trettondedagen

En kvinna möter Jesus och förstår att han är Messias. Hon blev så tagen att hon lämnade sin vattenkruka för att berätta för andra vad som hänt. Sedan fick fler och fler möta Jesus och förstod att det verkligen var han. Att han var den utlovade Messias.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Kungaboken kapitel 8, vers 41-43

Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel

Romarbrevet kapitel 1, vers 16-17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 8, vers 5-13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren

Psaltaren psalm 36, vers 6-10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Svenska kyrkan i sociala medier

Du kan följa vad som händer i Svenska kyrkan i hela landet i bloggen och på nationell nivå på Facebook och Twitter.

Läs mer om Svenska kyrkan i sociala medier!

Teckenspråk i kyrkan

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk. Läs mer om teckenspråkigt arbete i Västerås stift och hämta tidningen Händer i kyrkan