Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalender och veckoprogram

Aktuell information om gudstjänster, musik och aktiviteter i församlingarna hittar du här.

Veckoprogram: Veckans program med gudstjänster, musik och vissa aktiviteter.  Svenska kyrkan Falun annonserar i Annonsbladet varje vecka, året runt. Här finns annonsen som pdf. Vill du lyssna på annonsen, klicka på rubriken Lyssna till höger om dokumentet.

Kalender: Gudstjänster, musik och samtliga aktiviteter som Svenska kyrkan Falun erbjuder regelbundet för barn, unga och vuxna, ex. öppen förskola, ungomsgården och samtalsgrupper.

Månadsprogram: Här finns information om gudstjänster och musik för hela månaden. Månadsprogrammet finns också att hämta som tryckt blad i närmaste kyrka och församlingshem.

Appen Kyrkguiden leder dig rätt
Med appen Kyrkguiden hittar du information om Svenska kyrkans församlingar i hela landet med hjälp av mobiltelefonen.  Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Har du idéer eller synpunkter?

Kontakta Madeleine Vagge e-post

Svenska kyrkan i sociala medier

Du kan följa vad som händer i Svenska kyrkan i hela landet i bloggen och på nationell nivå på Facebook och Twitter.

Läs mer om Svenska kyrkan i sociala medier!

Teckenspråk i kyrkan

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk. Läs mer om teckenspråkigt arbete i Västerås stift och hämta tidningen Händer i kyrkan