Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen förskola

Öppen förskola är verksamhet för små barn och deras föräldrar. Vi leker, umgås och fikar tillsammans. Ofta ingår en kort sångstund och/eller en andakt. Verksamheten är öppen och ingen föranmälan behövs.

Svenska kyrkan Falun har öppen förskola i alla församlingarna.

Måndagar

Kl 9–12 Hosjö, Kyrkskolan. Start 2/9.

Kl 9–12 Mariagården. Start 2/9. Avslutning 16/12.

Kl 9.30–11.30 Stefansgården. Start 2/9.

Tisdagar

Kl 9–12 Vika församlingshem. Start 3/9.

Torsdagar

Kl 9.30–11.30 Aspeboda församlingshem. Start 5/9. OBS! Inställt 31 oktober.

Kl 9–12 Vika församlingshem (även tisdagar)

Fredagar

Kl 9–12 Hosjö, Kyrkskolan (även måndagar)

Kl 9.30–11.30 Stefansgården (även måndagar)

OBS! Under hösten är det ingen öppen förskola i Grycksbo församlingshem. För mer information kontakta Cattis Björklund 023-70 20 44 e-post

Se fler aktiviteter för barn i olika åldrar under rubriken Barngrupper klicka här.

Besöksadresser

Mariagården: Seminariegatan 1 (nedanför Stora Kopparbergs kyrka)
Stefansgården: Vandrarvägen 2, Hälsinggården Kyrkskolan, Hosjö: vid församlingshemmet. Övriga församlingshem ligger vid respektive kyrka.

Kontaktuppgifter till barnledare

Mariagården 
Seminariegatan 1 i Falun
Marie Andersson tel. 023-70 20 51


Stefansgården
Vandrarvägen 2 i Falun
Kerstin Olars tel. 023-70 20 47


Hosjö kyrkskola
(bredvid Hosjö församlingshem)
Maria Strömberg-Hansson tel. 023-70 20 50


Vika församlingshem
Carina Holmbäck tel. 023-70 20 86


Grycksbo församlingshem
Cathrin Björklund tel. 023-70 20 44


Aspeboda församlingshem
Marie Andersson tel. 023-70 20 51


Skicka gärna mejl på förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Mötesplatser för vuxna