Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Aktuella fastighetsprojekt

Här finns information om pågående fastighetsprojekt inom Falu pastorat.

OM- OCH TILLBYGGNAD AV KYRKOGÅRDSBYGGNADER VID HOSJÖ OCH HÄSTBERGS KYRKOGÅRDAR

Under vintern 2018/2019 renoveras två av de ekonomibyggnader/vaktmästarbyggnader som tillhör kyrkogårdarna.

Ekonomibyggnaden vid Hästbergs kyrkogård byggs om invändigt. Ekonomibyggnaden i Hosjö byggs om invändigt, och det görs också en mindre tillbyggnad samt byte av värmekälla. Ombyggnaderna görs dels på grund av renoveringsbehov, dels för att skapa mer ändamålsenliga och anpassade utrymmen för personal och verksamhet.

ASPEBODA KYRKA – FLERA SMÅ FÖRÄNDRINGAR

I Aspeboda kyrka görs under hösten ett antal mindre förändringar i kyrkorummet:

·        Knäfallen i de främre bänkraderna tas bort.

·        Knäfallen vid altaret renoveras och kläs om.

·        Altarringen målas om.

·        Psalmnummertavlorna kläs in eller målas om.

Renovering av Grycksbo kyrka 2019

Under perioden 1 januari - 1 oktober 2019 genomgår Grycksbo kyrka en utvändig renovering.

Renoveringen omfattar fasader och fönster, samt portar och ledstänger. Under renoveringstiden kommer det vara byggställningar på utsidan kyrkan, samt längs med en av väggarna inne i kyrkan (byggställningarna inne i kyrkan är till hjälp vid nedmontering av fönstren). 

Kyrkan kommer att hållas öppen och gudstjänsterna firas som vanligt i kyrkan under renoveringstiden.
För mer information kontakta expeditionen tel. 023-70 20 00 e-post

DELTAGANDE I ENERGINÄTVERK

Falu pastorat deltar i ett energinätverk med ett antal andra pastorat och församlingar. Energinätverket drivs med hjälp av EU-medel från Energimyndigheten och syftar till att minska församlingarnas energianvändning samt öka medvetenhet och kunskap om hur man kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan och energiåtgång i sina byggnader. Bland annat har en energikartläggning av Falu pastorat genomförts under hösten 2018. 

Utöver dessa projekt pågår kontinuerligt mindre underhålls- och förbättringsarbeten.