Aktuella fastighetsprojekt

Här finns information om pågående fastighetsprojekt inom Falu pastorat, Svenska kyrkan Falun.

UTVÄNDIG RENOVERING AV ASPEBODA KLOCKSTAPEL

Aspeboda klockstapel renoveras utvändigt med start i april 2021. Arbetet beräknas vara klart hösten 2021. Takspånet byts, fasadpanelen målas (delar byts vid behov) och utsmyckningar och spiror ses över av konservator.

Åtgärdande av höga radonvärden, Stora Kopparbergs kyrka

Åtgärderna är klara och mätningar pågår för att utvärdera effekten.

Åtgärdande av höga radonvärden, Kristine kyrka

Åtgärderna är klara och mätningar pågår för att utvärdera effekten.

 

Utöver dessa projekt pågår kontinuerligt mindre underhålls- och förbättringsarbeten.