Aktuella fastighetsprojekt

Här finns information om pågående fastighetsprojekt inom Falu pastorat, Svenska kyrkan Falun.

Ombyggnad av garage på Norslunds kyrkogård

Under vintern 2021/2022 byggs garagedelen av lokalerna på Norslunds kyrkogård om. Den gamla garagelängan rivs, och en ny byggs på samma ställe. Vissa förbättringar kommer även att göras på personaldelen och en ny parkeringsyta anläggs i anslutning till byggnaden.

Utöver dessa projekt pågår kontinuerligt mindre underhålls- och förbättringsarbeten.