Meny

Aktuella fastighetsprojekt

Här finns information om pågående fastighetsprojekt inom Falu pastorat.

 

BYTE AV VÄRMESYSTEM I ASPEBODA församlingshem

Under våren 2020 kommer Aspeboda församlingshem att förses med en luftvärmepump, som ersätter befintlig elpanna som idag förser församlingshemmet med värme.

Detta är en åtgärd som görs både för att få en miljövänligare och mindre energikrävande uppvärmningsform och för att på sikt sänka uppvärmningskostnaderna för församlingshemmet.

På grund av en läcka som upptäckts i samband med pågående arbeten så byts också ytskikt i två av kontoren samt ett förrådsutrymme invändigt i församlingshemmet. 

DELTAGANDE I ENERGINÄTVERK

Falu pastorat deltar i ett energinätverk med ett antal andra pastorat och församlingar. Energinätverket drivs med hjälp av EU-medel från Energimyndigheten och syftar till att minska församlingarnas energianvändning samt öka medvetenhet och kunskap om hur man kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan och energiåtgång i sina byggnader. Bland annat har en energikartläggning av Falu pastorat genomförts under hösten 2018. 

Utöver dessa projekt pågår kontinuerligt mindre underhålls- och förbättringsarbeten.