Meny

Lego-gruppen

Gillade du att bygga med lego när du var yngre? Nu får du möjlighet att göra det igen - kom och bygg och skapa! Gruppen kommer att träffas varannan torsdagskväll på Kristinegården mitt i Falun. Start 24 september 2020.

Tyckte du om att bygga med lego när du var yngre? Nu får du möjlighet att göra det igen! I Legogruppen använder vi lego som kreativt uttryckssätt. Vi kommer att närma oss Bibelns berättelser och kristen tro genom att bygga och gestalta i lego.

I Lego-gruppen strävar vi efter härlig gemenskap genom samtal om livet och tron, lek och skratt. Konfirmationstiden är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad kristen tro innebär. Kom, bygg och skapa!

Legogruppen åker inte på läger. Istället åker vi på en dagsutflykt under vårterminen.

På bilderna ovanför syns lego-byggen gjorda av förra årets konfirmander i dåvarande Onsdagsgruppen och av andra konfirmandgrupper.

Träffar: Vi träffas varannan torsdagskväll (ojämna veckor) i Grönans lokaler på Kristinegården, mitt i Falun (Kristinegatan 11). Start: 24 september.

Konfirmation: Söndag 23 maj 2021 i Stora Kopparbergs kyrka

Ledare: Maria Eklind och Marie Andersson

Kontaktperson: Maria Eklind e-post tel. 023-70 20 49

anmälan

Va' kul att du vill anmäla dig - klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.

hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter som du lämnar vid anmälan till en konfirmandgrupp. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska kyrkan Falun, Kristinegatan 11, 791 71 Falun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller 023-70 20 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.