Meny

Sommargruppen

Under tre veckor sommaren kommer vi att träffas och prata om livets stora och små frågor. Vi kommer även att åka på läger tillsammans och göra olika aktiviteter. Start 14 juni 2021.

Träffar: Vardagar dagligen kl 9–13 i tre veckor  (vecka 24, 25, 26) i Hosjö församlingshem samt någon helg för eventuellt läger. Start måndag 14 juni 2021.

Konfirmation: Söndag 4 juli 2021 i Vika kyrka. 

Ledare: Michael Wingårdh, Susanne Dahlgren och Maria Strömberg Hansson

Kontaktperson: Michael Wingårdh e-post tel. 023-70 20 52

ANMÄLAN

Va' kul att du vill anmäla dig - klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.

hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter som du lämnar vid anmälan till en konfirmandgrupp. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska kyrkan Falun, Kristinegatan 11, 791 71 Falun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller 023-70 20 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.