Meny

Helggrupperna

Vi träffas en helg i månaden och samtalar om livets stora och små frågor. Vi kommer även att åka på läger tillsammans. Den ena helggruppen träffas på Stefansgården och startar 26 september 2020. Den andra gruppen träffas på Kristinegården och startar 19 september 2020.

helggrupp 1

Träffar: En helg i månaden. Lördagar 10.00–15.00 på Stefansgården, Vandrarvägen 2, Hälsinggården. Söndagar gudstjänst kl 10.00–12.00 OBS! Preliminära tider. Start 26–27 september 2020.

Konfirmation: Söndag 16 maj 2021 i Falu Kristine kyrka

Ledare: Daniel Gelvgren och Anki Sylwan

Kontaktperson: Daniel Gelvgren e-post tel. 023-70 20 75

ANMÄLAN helggrupp 1

Va' kul att du vill anmäla dig - klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.

helggrupp 2

Träffar: En helg i månaden. Lördagar 10.00–15.00 på Kristinegården, Kristinegatan 11, Falun. Söndagar gudstjänst kl 10.00–12.00. OBS! Preliminära tider. Start: 19-20 september.

Konfirmation: Söndag 30 maj 2021 i Falu Kristine kyrka

Ledare: Sofia Mogård, Elisabet Dahlstedt, Milla Nilsén

Kontaktperson: Sofia Mogård e-post tel. 023-70 20 57

ANMÄLAN HELGGRUPP 2

Va' kul att du vill anmäla dig - klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.

hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter som du lämnar vid anmälan till en konfirmandgrupp. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska kyrkan Falun, Kristinegatan 11, 791 71 Falun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller 023-70 20 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.