Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakonipengen och ansökan om ekonomiskt stöd

Församlingarna i Falu pastorat kan ge ekonomiskt stöd till behövande som bor i pastoratets fem församlingar. Här hittar du information om hur du gör en ansökan.

Nu är ansökningstiden för våren slut och vi gör sommaruppehåll. Vi startar igen den 1 september 2019.

Under uppehållet läser vi inga mejl eller sms.  

Mottagningen Diakonipengen

Vill du ansöka om ekonomiskt stöd? Det gör du genom ett personligt besök på mottagningen Diakonipengen. Innan besöket behöver du boka tid.

Diakonipengen vänder sig till dig som bor i Falu pastorat; Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparbergs och Vika-Hosjö församlingar. Bor du i en annan församling vänder du dig dit.

Öppettider

Mottagningstiden är tisdagar kl 14-16 i församlingsvåningen på Kristinegården, Kristinegatan 11 (1 trappa upp från entrén). Tid måste bokas.

Boka tid

Skicka ett sms med ditt namn till tel. 076-940 62 80.
Inom en vecka får du en bekräftelse på vilken tisdag du är välkommen.

Om ansökan

På mottagningen  Diakonipengen möter du diakonerna, som har hand om ansökningarna för alla församlingarna i Falu pastorat (Aspeboda, Falu Kristine, Grycksbo, Stora Kopparbergs och Vika-Hosjö församlingar).

Vi tar emot ett stort antal ansökningar om bidrag ur församlingens fonder och gåvomedel. Därför är handläggningstiden 3-4 veckor.

Ansökningstid: 15 januari - 15 maj och 1 september - 30 november.

Frågor

Diakonpengen har telefontid tisdagar kl 14-16 tel. 023- 70 20 80.

Du kan även skicka e-post Vi läser e-post och besvarar frågor på tisdagar.

Information om Diakonipengen finns samlad i en folder. Hämta foldern klicka här

Aspeboda församling

Fond för studerande

Stiftelsen Ann Viktoria Ströms donationsmedel och Rigmor Elstadius gåva

Du som söker stipendium ska vara under 35 år, från Aspeboda församling och bedriver aktiva studier vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Stipendiet kan erhållas sex gånger under studietiden. 

Ansökan ska vara inne senast 1 mars varje år.

För ansökningsblanketter och information kontakta Falu pastorat e-post eller tel. 023-70 20 00.