Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andakter på äldreboenden

Andakter med musik hålls i äldreboenden inom Falu pastorat ca 1 gång per månad. För dag och tid, se affisch på plats.

På följande äldreboenden har vi andakt med musik, med en diakon eller präst och en kyrkomusiker:

Herrhagen Demensboende                          

En tisdag i månaden kl 10.00 (se affisch)

Diakon Kerstin Gullberg, musiker

Daljunkargården                                                   

En onsdag i månaden kl 15.30 (se affisch)

Diakon Kerstin Gullberg, musiker 

Britsarvsgården                                                    

En tisdag i månaden kl 14.00 (se affisch)

Präst Maria Eklind, musiker Anna Kjellin          

Lustigknopp Demensboende                             

En tisdag i månaden kl 13.30 (se affisch)

Diakon, musiker Ann-Sofie Stål 

Örjesbogården Demensboende                       

En onsdag i månaden, kl 10.00 Gröna avdelningen och kl 10.30 Blå avdelningen (se affisch)

Diakon, musiker Erik Svensson

Skoghem                                                    

En onsdag i månaden kl 10.30 (se affisch)

Diakon, musiker Erik Svensson

Slussen

En tisdag i månaden kl 13.30 (se affisch)

Präst Svante Nyberg