Toaletter hålls stängda

På S:t Olofs kyrkogård på grund av skadegörelse

Toaletten vid Uppståndelsens kapell kommer tills vidare endast att vara öppen vardagar kl 8.00-14.30. Detta på grund av skadegörelse och nattliga gäster. Toaletten vid Vilhelmsro kommer att vara stängd tills vidare av samma anledning.