Tack för att du är medlem!

Detta har du bidragit till under2023:

Tack för att just du är medlem i Svenska kyrkan! Genom ditt medlemskap är du med och gör världen lite bättre. Under 2023 har du bland annat bidragit till:

  • Att äldre, ensamma och människor i kris har fått hjälp och stöd, både här i Falköping och ute i världen. 
  • Att barn och föräldrar kunnat besöka öppna förskolan varje vecka.
  • Att alla som velat kunnat lyssna till musik i kyrkorna nästan varje vecka, helt gratis, och att pastoratets 13 körer spridit glädje och tröst.
  • Att människor som förlorat sin livskamrat kunnat mötas och stötta varandra i Leva vidare-grupperna. 
  • Att det varje vecka firats gudstjänster dit alla är välkomna, mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
  • Att patienter, anhöriga och personal på Skaraborgs sjukhus Falköping erbjudits stöd via Sjukhuskyrkan.  
  • Att ett hundratal barn och unga kunnat delta i meningsfull verksamhet - helt utan kostnad.
  • Att kyrkorna på Falbygden vårdats och kan fortsätta vara levande mötesplatser och en viktig del av vårt kulturarv.
  • Att det spridits hopp, ljus och medmänsklighet i en värld och en tid där det behövs mer än någonsin.

Tillsammans gör vi skillnad! Gud välsigne dig.
(Är du inte medlem, men vill bli? Läs mer här!)