Renovering av stenmur

Arbetet vid Friggeråkers kyrka pågår fram tills i sommar.

I veckan inleds renoveringen av den gamla stenmuren vid Friggeråkers kyrka. Arbetet kommer att pågå fram tills i sommar. Orsaken till renoveringen är att den gamla kalkstenen har börjat vittra sönder och att muren därför har rasat på flera ställen.