Meny

Präster

Jonas  Hagström

Jonas Hagström

Svenska kyrkan Falköping

Kyrkoherde

Sandra Flensén

Svenska kyrkan Falköping

Präst

Marian Jensen

Svenska kyrkan Falköping

Präst

Björn Lundin

Svenska kyrkan Falköping

Präst

Mats Löwing

Svenska kyrkan Falköping

Präst

Knut Svenning

Svenska kyrkan Falköping

Präst

Fredrik Östblom

Svenska kyrkan Falköping

Präst