Om Falköpings pastorat

Falköpings pastorat tillhör Falköpings kontrakt i Skara stift och består av de fem församlingarna Falköping, Mösseberg, Slöta-Karleby, Yllestad och Åslebygden.

MEDLEMMAR
Svenska kyrkan i Falköpings pastorathar cirka 12 500 medlemmar. Det innebär att lite mer än hälften av invånarna i pastoratet, 58 procent, är medlemmar i Svenska kyrkan.   

KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT
Alla medlemmar i Svenska kyrkan betar en medlemsavgift som också kallas kyrkoavgift. I Falköpings pastorat är den 1.24 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. 
Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Sedan 2017 är begravningsavgiften densamma i hela landet: 0,246 procent.

ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA
I pastoratet finns ett 80-tal anställda och  cirka 100 förtroendevalda.   

LEDNING 2018-2021
Kyrkofullmäktiges ordförande: Ingegerd Darius Reinholdsson
Kyrkorådets ordförande: Roland Andersson 
Kyrkoherde: Jonas Hagström   

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021
Centerpartiet: 11 mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 10 mandat
Borgerligt alternativ 5 mandat
Sverigedemokraterna 3 mandat
Totalt: 29 mandat   

KYRKOR
I pastoratet finns 18 kyrkor.

 • I Falköpings församling: S:t Olof, Fredriksberg och Luttra.
 • I Mössebergs församling: Mösseberg, Torbjörntorp, Friggeråker och Marka.
 • I Slöta-Karleby församling: Slöta och Karleby.
 • I Yllestads församling: Yllestad, Näs, Kälvene, Vistorp och Vartofta-Åsaka. 
 • I Åslebygdens församling: Åsle, Skörstorp, Tiarp och Mularp. 

ÖVRIGA FASTIGHETER
Pastoratet äger och förvaltar även 19 kyrkogårdar samt följande fastigheter: 

 • Uppståndelsens kapell: gravkapell på S:t Olofs kyrkogård. 
 • Förskolan Boken: före detta prästgården intill S:t Olofs kyrka. 
 • Slötagården: församlingslokal intill Slöta kyrka. 
 • Tiarps församlingsgård:  församlingslokal och lägergård i närheten av Tiarps kyrka. 
 • Vartofta samlingslokal: nyrenoverad lokal mitt i Vartofta. 
 • Kyrkans hus: Ligger på Storgatan i centrala Falköping, strax intill S:t Olofs kyrka. Här finns kyrkoförvaltning och församlingslokaler. 

VERKSAMHET

Kyrkans grundläggande uppgift:

Gudstjänst
Gudstjänster firas varje söndag i pastoratets församlingar, och flera andra dagar också. Gudstjänsterna är alltid öppna för alla. 

Undervisning
I Falköpings pastorat finns många grupper och mötesplatser för barn och unga. Från de öppna förskolorna till våra ungdomsgrupper för tonåringar. Här finns också 13 körer för barn och vuxna. Pastoratet driver också förskolan Boken. 

Diakoni
Kyrkans diakoni arbetar bland annat med stöd till sörjande, ensamma och särskilt utsatta.

Mission
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi tror att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. I Falköping samlar församlingarna in pengar till stöd för olika projekt som drivs av Svenska kyrkans internationella arbete i samarbete med kyrkor över hela världen.

Övrig verksamhet
Förskolan Boken
Begravningsverksamhet
Stödjande verksamhet