Om dopet

Vanlig frågor om svar om dop i Svenska kyrkan.

Dopet är en helig handling och innebär att den döpte blir medlem i Svenska kyrka och därmed en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj. Dopet är en gåva att ta emot. I dopgudstjänsten lyfter vi fram all glädje, all tacksamhet och alla våra böner inför barnets framtid.

Du är varmt välkommen att kontakta vår församlingsexpedition om du vill veta mer eller boka en tid för dop. Du kan också boka tid för dop direkt här på webben. Klicka här för att komma till webbokning av dop. Kontaktuppgifterna finns här nedan. Där hittar du också svar på några vanliga frågor om dopet och dopgudstjänsten.

Innan dopet tar prästen kontakt med dig för ett dopsamtal.

Frågor och svar om dopet

Var hålls dopet?

Hos Svenska kyrkan Falköping finns arton kyrkor. Du väljer själv i välja i vilken kyrka du vill döpa ditt barn. Dopet kan ske i söndagens gudstjänst eller i särskild dopgudstjänst på lördagen. Här hittar du våra kyrkor. 

Kostar det någonting?

Dopgudstjänsten kostar ingenting. Dopklänning finns att låna. I samband med dopet får du också låna en av våra församlingslokaler för dopkaffe helt utan kostnad. Här kan du läsa om våra församlingslokaler. Vi har också avtal med ytterligare några lokaler i bygden som ni också får låna kostnadsfritt. Här kan du läsa vilka andra lokaler du får låna. 

Hur bokar jag tid för dop?

Genom att kontakta församlingsexpeditionen. Här på webben kan du fylla i ett formulär så tar personalen kontakt med dig. Vill du ringa, maila eller komma på ett besök för att prata dop går det också bra.
Församlingsexpedition: Storgatan 11B, 521 43 Falköping. Telefon: 0515-77 63 00. E-post: falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se. Öppettider: mån, ons och fre kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00. Tor 10-12 och 13-18. Tis 13.00-16.00.

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att få döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Är det skillnad på dop och namngivningscermoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.
Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

 Här kan du läsa mer om dopet och dopgudstjänsten!