Kyrkogårdsförvaltningen: ny prislista och nya skötselavtal

Alla kunder måste göra ett nytt val för sin gravskötsel senast i januari.

Från och med den 1 januari erbjuds ett helt nytt upplägg för gravskötsel och därmed en ny prislista hos kyrkogårdsförvaltningen i Falköpings pastorat. Alla gravrättsinnehavare måste därför göra ett nytt val för sin gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningens serviceverksamhet har ett krav på sig att bära sina egna kostnader. Detta har inte skett under 2022 och verksamhetens minusresultat har tvingat oss att göra en grundlig översyn av skötsel-
avtalens upplägg och pris. Från och med den 1 januari 2023 erbjuder vi därför ett helt nytt upplägg för gravskötsel och därmed en ny prislista. 

Förhoppningen är att det ska bli tydligare och enklare för dig som kund att göra ditt val. Det vi nu erbjuder är färdigkomponerade blompaket där blommorna varierar år från år. Paketen är utvalda av våra experter och innehåller växter som kommer att trivas bra på just din gravplats.

I valen har det till exempel tagits hänsyn till om din gravplats är belägen i sol eller skugga. Vi har även ökat storleken på krukorna,  vilket gör att det inte krävs lika många plantor för att få ett fint resultat. För dem som inte önskar växter på graven finns paket utan blommor med enbart skötsel av gräs- eller grusytan.

Eftersom det gamla upplägget för gravskötsel upphör måste samtliga gravrättsinnehavare göra ett nytt val gällande sin gravskötsel senast den 31 januari 2023.

Klicka här för mer informatiom om de paketlösningar som nu erbjöds . 

Höjda priser

Serviceverksamhetens minusresultat i kombination med kraftigt höjda priser på växter gör också att vi tyvärr måste höja våra priser för gravskötsel. För att göra kostnadsökningen mindre kännbar för våra kunder erbjuder vi nu flera olika storlekar på planteringsytan (från 40–120 cm). Om er nuvarande planteringsyta blir för kostsam går det alltså att reducera ytans storlek och få ett lägre pris. Den del av planteringsytan som inte används fylls igen med gräs eller grus. (Se bifogad prislista för olika alternativ) 

Alla kunder måste göra ett nytt val för sin gravskötsel senast den 31 januari 2023. Om vi inte hör något ifrån er kommer vi att välja en gravskötsel åt er som är så lik ert nuvarande avtal som möjligt.

Här finns en blankett att ladda ner för att göra ett nytt val.

Eftersom det är många kunder som ska välja nya avtal under en relativt kort period är vår växel hårt belastad. Vi ber därför om ert tålamod och förståelse i denna process. Om ni inte når oss på telefon ber vi er i stället att skicka ett mail, så ringer vi upp så fort vi kan.


Med vänlig hälsning

Maria Hjulström, kyrkogårdschef

Kontaktuppgifter till kyrkogårdsexpeditionen i Falköpings pastorat
Postadress: Storgatan 11B,  521 43 Falköping.
Besöksadress: Sköttningsvägen 2, Falköping.    
Telefon: 0515-77 63 50  E-postadress: falkoping.kyrkogardsforv@svenskakyrkan.se