Mässa på Bergsliden

Bergsliden 7, torsdagar kl 9

Varje torsdag morgon firas en enkel gudstjänst med nattvard i Svenska kyrkans lokal på Bergsliden 7. Efteråt serveras fika. Varmt välkommen att vara med!