Lucka 13

 Låt luciafirande bli en manifestation för alla flickors rätt till ett värdigt liv! 

Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter. Stöd Act Svenska kyrkan julinsamling ”Bryt en tradition”, för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Klicka här för att läsa mer om insamlingen!