Coronaviruset och Svenska kyrkan

Här finns information om vad som gäller just nu hos Svenska kyrkan Falköping med anledning av coronapandemin.

Nya rutiner från 1 oktober

Nedanstående information gäller fram till och med 1 oktober. Därefter tas begränsningarna vad gäller antalet deltagare vid gudstjänster bort och grupper och mötesplatser håller öppet som vanligt. Varmt välkommen till Svenska kyrkan i höst! 

Gudstjänster: 

Max antal deltagare vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är 20 personer i alla kyrkor och kapell utom Torbjörntorp, Slöta, Yllestads, Fredriksbergs och S:t Olofs kyrka där det maximala antalet är 50 personer. Detta gäller alla typer av gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar. Ingen anmälan behövs. Först ankommande garanteras plats.

Viktigt vid gudstjänst i coronatid:
Håll minst en meters avstånd till andra deltagare.
Undvik att handhälsa och kramas. 
Sitt glest i kyrkorummet på anvisad plats 
Kollekt enbart via swish. 
Vid fridshälsning  önskar vi varandra Herrens frid utan att ta i hand.

Digitala gudstjänster
Varje vecka publiceras också en digital gudstjänst  här på hemsidan. Där kan du också lyssna till prästernas tankar inför helgen. En agenda för gudstjänst i hemmet finns att hämta i kyrkorna eller ladda ner här på hemsidan. Här hittar du agendan för gudstjänst i hemmet.

Gudstjänster i närradion:
Den direktsända gudstjänsten från S:t Olofs kyrka ersätts av en förinspelad gudstjänst som sänds på den vanliga tiden kl 10 på söndagar i Radio Falköping.  Varje morgon kl 8 sänds också en morgonbön.  Läs mer och lyssna här!  

Enskild nattvard
För den som önskar finns möjlighet att få del av nattvardens gåvor enskilt. Ring på prästernas gemensamma nummer, 0515-77 63 90 och boka ett möte. Antingen kan prästen komma hem till dig eller så kan ni ses i kyrkan.

Våra verksamheter

Under hösten 2021 planeras för att åter öppna upp pastoratets olika grupper och mötesplatser. Hemsidan uppdateras löpande med information om startdatum och vilka förutsättningar som gäller för de olika verksamheterna. Du hittar uppgifterna i vår kalender. 

Begravning

Vi hjälper till att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Max 20 deltagare i alla kyrkor och kapell utom
Torbjörntorp, Slöta, Yllestads, Fredriksbergs och S:t Olofs kyrka där det maximala antalet är 50 personer.
Möjlighet finns till så kallat öppet avsked. Vänner och anhöriga som inte kunnat beredas plats på begravningen kan ta ett eget avsked i kyrkorummet före eller efter begravningsgudstjänsten.  Läs mer här om begravning i coronatid.

Dop och vigslar

Max 20 deltagare i alla kyrkor och kapell utom Torbjörntorp, Slöta, Yllestads, Fredriksbergs och S:t Olofs kyrka där det maximala antalet är 50 personer.

Kontakta församlingsexpeditionen eller ansvarig präst för mer information. 

När du vill prata

Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi finns för dig precis som vanligt. Kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd. Du kan komma i kontakt med prästerna i Falköping via församlingsexpeditionen 0515-77 63 10.

Tjänstgörande präst nås också dagtid på 0515-77 63 90.

Kontaktuppgifter till alla präster finns r.

Du kan också ringa jourhavande präst på 112. Telefonjouren är öppen alla dagar mellan kl 21-06

Svenska kyrkans chatt är öppen söndag till torsdag kl 20-24. Klicka här!

Om du har frågor eller funderingar kring coronaviruset så hänvisar vi till www.folkhälsomyndigheten.se eller ring 11313!

Öppna kyrkor

Våra kyrkor är öppna dagligen kl 8-20 utom S:t Olofs kyrka som är öppen kl 8-18 och Mössebergs om är öppen kl 9-15. Näs, Vistorp och Kälvene öppnas på förfrågan.

För mer information ring församlingsexpeditionen 0515-776310.

Kollekt

Just nu tar vi enbart emot kollekt via Swish. Du hittar mer information samt aktuellt swish-nummer genom att klicka här.

Expeditioner och butik himmel och jord

Församlingsexpeditionen, kyrkogårdsexpeditionen och Butik Himmel & Jord öppnar igen för besök fr.o.m. 16 augusti. Ta gärna kontakt via telefon eller e-post. Samma telefontider som tidigare gäller. Du hittar kontaktuppgifter här.