Gravstenssäkerhet

Kontroller av gravstenar genomförs under våren/sommaren 2024.

I Falköpings pastorat har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält, men det har hänt på andra platser i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

Under våren och försommaren 2024 genomförs kontroller på Friggeråkers, Luttra, Marka, Skörstorps och Torbjörntorps kyrkogårdar.  I de fall gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven läggs stenen ned och märks upp om att den är nedlagd på grund av säkerhetsrisk. Respektive gravrättsinnehavare är informerad via brev.

Tester av gravstensäkerheten kommer att utföras i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande krav:

  • Gravstenen får inte luta för mycket.
  • Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Om brister på en gravsten upptäcks vid en besiktning sker följande i vänta på en permanent åtgärd:

  • Gravstenen läggs ned.
  • Gravstenen märks med information om att den är nedlagd på grund av säkerhetsrisk.
  • Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev.
  • Gravrättsinnehavaren ansvarar därefter för att gravstenen åtgärdas. 

En ny instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetats av Centrala gravvårdskommittén (CGK). Den, samt en instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar, finns att läsa hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen på telefon 0515-77 63 50 om du har frågor om gravstenssäkerhet.

Frågor och svar om stensäkerhet

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om arbetet med stensäkring.