Gravstenssäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen har i uppdrag att besiktiga uppsatta gravstenar.

I Falköpings pastorat har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält, men det har hänt på andra platser i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.

I maj och juni 2021 utförs kontroller av gravstenssäkerheten på S:t Olofs och Mularps kyrkogårdar. I de fall gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven läggs stenen ned och märks upp om att den är nedlagd på grund av säkerhetsrisk. Respektive gravrättsinnehavare är informerad via brev.

Tester av gravstensäkerheten kommer att utföras i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande krav:

  • Gravstenen får inte luta för mycket.
  • Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
  • Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

Om brister på en gravsten upptäcks vid en besiktning kontaktas den berörda gravrättsinnehavaren och uppmanas att vidta åtgärder.

En ny instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetats av Centrala gravvårdskommittén (CGK). Den, samt en instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar, finns att läsa hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0515-77 63 50 om du har frågor om gravstenssäkerhet.