Meny

Fastighet och vaktmästeri

David Einarsson

Svenska kyrkan Falköping

Tf kyrkogårdschef, Fastighetschef

Susann Erkenborn

Svenska kyrkan Falköping

Förvaltningssekreterare, fastighet,

Christian Kullman

Hantverkare

Fredrik Waxmo

Svenska kyrkan Falköping

Hantverkare

Thore Lantz

Svenska kyrkan Falköping

Fastighetsskötare

Caroline Danbo

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri

Rebecka Emini

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri

Jessie Ivarsson

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri

Katarina Lundqvist

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri

Elsa Skofte

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri

Kent Strängby

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri

Magnus Uddenstig

Svenska kyrkan Falköping

Vaktmästeri