Enklare att hitta gravar

Nu kan du söka gravsatta i Falköping via en webbaserad söktjänst

Svenska Gravar är en specialiserad söktjänst på nätet för sökning av gravsatta över hela Sverige. Tjänsten ger allmänhet och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i Sverige. Förutom sökfunktionen finns det också möjlighet att se kartor, i de fall sådana finns.
Falköpings pastorat har nu kopplat på sökfunktionen, samt tillhörande gravkartor för kyrkogårdarna i pastoratet.

Här hittar du söktjänsten Svenska gravar.