Damkören Körisma

Nya medlemmar är varmt välkomna till pastoratets damkör.

Vilka är vi?
Körisma är Falköpings pastorats enda damkör. Vi är ett glatt gäng kvinnor som sjunger tillsammans för att sprida musik och glädje. Vi har en väldig god stämning i kören och karisman i namnet speglas väl bland oss sångerskorna. Vår historia går tillbaka till 1991 när en barnkör grundades i Fredriksbergs kyrka. 30 år senare är vi en damkör med 25 engagerade sångerskor.

Vad gör vi?
Vi sjunger på hög amatörnivå och vår repertoar inkluderar enstämmiga popsånger, visor och fyrstämmig klassisk kyrkomusik från olika epoker och språk. Under året medverkar vi i pastoratets gudstjänster ungefär en gång i månaden, och deltar även i större konserter som Musik i centrum och Luciamusiken. Vi avslutar terminen alltid med en fest och gör även utflykter tillsammans.

När och var träffas vi
Vi övar på tisdagar under jämna veckor mellan kl. 19 och 21 i Kyrkans Hus, Storgatan 11B i Falköping. Varje övning inkluderar en paus med hembakt fikabröd, och vi lämnar alltid körlokalen lite gladare än när vi kom dit!

Vill du bli medlem?
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna i vår sjungande gemenskap! Notläsning eller tidigare körvana är inte nödvändigt, men sångerfarenhet och en kort provsjungning behövs för att bli en del av kören. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att vara med i kören.

Hur går provsjungningen till?
Provsjungningen är enkel och hålls individuellt vid särskilt tillfälle. Vi börjar med en kort uppvärmning, sedan sjunger du en valfri sång (ta med noter om du vill ha ackompanjemang) och avslutar med att öva din körstämma i en Taizésång. Hela processen tar endast 20 minuter och är inte skrämmande. Målet är att utvärdera kvalitet och omfång av din röst, samt att hitta rätt kör och stämma för dig.

När och var är provsjungningarna?
Provsjungningstider erbjuds på tisdagskvällar i samband med våra körövningar i samma lokal. Efter en framgångsrik provsjungning är du välkommen att delta i körövningen kl. 19-21 och prova på.

Kontakt
Om du har frågor eller vill boka en provsjungning, hör av dig till körens enda man, körledaren Dominik Göbel: dominik.gobel@svenskakyrkan.se