Arbetsmetoder och säkerhet

Så här arbetar kyrkogårdsförvaltningen.