Öppen förskola 0-5 år i Vinberg

Måndagar kl:9,30-11,30 i Vinbergsförsamlingshem onsdagar kl:9,30-11,00 i Ljungbykyrkstuga torsdagar kl: 13,30-15,30 i Vinbergs församlingshem

Inbjudan och anmälan till hösten kommer att komma i brevlådan ....

Alla barn i åldrarna 0-5 år är välkomna tillsammans med sina föräldrar. Vi börjar med sångstund som avslutas med en bön. Därefter leker vi, har skapande aktivitet, fikar och umgås.