Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi gör fint på Skogskyrkogården

Kvarteret Prästkragen och Gullvivan snyggas till.

Under hösten kommer vi att arbeta och snygga till i kvarteren Prästkragen och Gullvivan. Vi kommer bland annat göra planteringsytorna på våra skötselgravar mer jämlika och rättvisa genom att lägga igen de ytor som vuxit sig för stora.
Vi hoppas på förståelse för vårt arbete.

Robert Patriksson

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård

Mer om Robert Patriksson

Arbetsledare på Skogskyrkogården, Kapellkyrkogården & Skrea kyrkogård i Falkenberg.