Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vardagsgudstjänster i Herting & Skrea

Välkommen till en enkel gudstjänst för alla åldrar, inte minst för dig som känner dig ny och lite ovan i kyrkan. Efteråt bjuder församlingen på kvällsmat.

Vardagsgudstjänster 

Välkommen att fira en enkel gudstjänst mitt i veckan! Gudstjänsten förbereds av en barngrupp tillsammans med präst och musiker. Efter gudstjänsten bjuder församlingen på kvällsmat.

Hertings kyrka

Tisdagen den 13 februari kl. 16.30

Torsdagen den 18 april kl.16.30

Skrea församlingshem

Torsdagen den 4 april kl.17

Välkommen!