Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vänskap - en samtalsgrupp för män

Som pojke, tonårskille och vuxen man utvecklas vi ständigt i olika relationer under livet. Välkommen med i en samtalsgrupp för män i Skrea församling.

Som pojke, tonårskille och vuxen man utvecklas vi ständigt i olika relationer under livet. Men en relation som vi ofta glömmer bort att tala om är den mellan just män. Vi kan fastna i jargonger, osäkerhet om vårt eget jag och otydliga rollmönster, fastän ämnet ”att vara man” är mycket aktuellt i dag.

Många av oss som varit pojkar har också blivit pappor och ställts inför en viktig och svår uppgift att fostra och vara en bra förebild för våra barn. Hur gick det för oss? Vilka förebilder har vi haft? Blev vi som våra pappor? Vad förväntas av oss som män?

Detta är något vi behöver prata mer om. Välkommen med i en samtalsgrupp för män i Skrea församling där vi sitter ner, lyssnar och samtalar med varandra. Vi utgår från en bok som heter ”Vänskap” som hjälper oss att hitta tråden att nysta vidare på.

Var och när?

Gruppen träffas varannan torsdag udda veckor kl. 18.30-20.30 i Skrea
församlingshem. Vi börjar med att äta en bit mat tillsammans.

Ledare: Per Engström
Anmälan till thomas.lindh@svenskakyrkan.se 

Thomas Bodiroza Lindh

Thomas Bodiroza Lindh

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Thomas Bodiroza Lindh

Präst i Skrea församling