Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomsgrupp i Slöinge

För ungdomar i årskurs 7-9

Vi träffas varannan vecka i Slöinge församlingshem.

Måndagar (jämna veckor) Kl. 16.00-18.00.

Alla får fika! 

Givetvis gratis!

Höstterminen startar v. 38.

För anmälan och frågor kontakta Carolina Måttgård

Carolina Måttgård

Carolina Måttgård

Falkenbergs pastorat

Pedagog