Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdom i Vinberg-Ljungby

Välkommen som konfirmand, ung ledare eller vem du än är.

Du  behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att testa församlingens verksamheter. Däremot kan det vi gör i konfirmand- och ungdomsarbetet vara ett sätt för dig som är ung att möta kristen tro och fundera på om det är något för dig.

Läs mer om konfan, om att vara ung ledare eller om vår ungdomskväll när nedan. Har du andra frågor, ring eller skriv till Per.  

Per Franzén

Per Franzén

Falkenbergs pastorat

Pedagog