Ungdom i Vinberg-Ljungby

vill träffa andra ungdomar och hänga i församlingshemmet..