Ungdom i Vinberg-Ljungby

vill träffa andra ungdomar och hänga i församlingshemmet..

Marcus Gillsjö

Marcus Gillsjö

Falkenbergs pastorat

Musiker

Mer om Marcus Gillsjö

Musikpedagog i Vinberg-Ljungby församling