Foto: Linköpings stift

Ung ledare i Morup

För Morup, Stafsinge och Vinberg - Ljungbys konfirmander

Vill du bli Ung ledare för våra konfirmander i Morup, Stafsinge och Vinberg - Ljungby?

Tillsammans med andra ungdomar som har konfirmerat sig arbetar ni i en grupp där ni unga ledare får redskap till att vara härliga kamrater och förebilder för våra konfirmander och hjälpa dem i sin resa genom konfirmationstiden.

Tisdagar, udda veckor, kl. 15.00 - 17.30 i Morups kyrka

Söndagar, jämna veckor, kl. 13.00 - 15.30 i Stafsinge kyrka (Här får du även möjligheten att vara med på gudstjänsten i Stafsinge kyrka, direkt efter konfirmandträffen kl. 16.00 - 17.00)

DU ÄR VIKTIG! - Anmäl via sms till Elina