Staffan Orrdal, sommarandakt
Foto: Henrik Enarsson

Sommarandakt på prästgårdsön i Vinberg

Andakt mitt i det gröna med kyrkoherde Staffan Orrdal.