Sjung ut, kör, östra området

Sjung ut-kören 2020

Kom med och sjung i vår stora kör! Vi övar hela våren och avslutar med stor konsert i Gunnarps kyrka på pingstdagen.

Vi fortsätter vårt körsamarbete över församlingsgränserna. Denna gång med en konsert vi kallar Sjung ut din glädje! i Gunnarps kyrka på pingstdagen. Konserten kommer innehålla allt från klassisk körmusik, visa/folkmusik, gospel och pop.

Ackompanjatör blir Stefan Wikrén, flyhänt organist och pianist från Halmstad, som behärskar alla genrer lika bra! 

Konsert på pingstdagen

31 maj 2020 – Sjung ut din glädje! i Gunnarps kyrka kl. 17:00

Repetitioner

1 februari Kick-off i Krogsereds bygdegård kl. 13 – 16. Kaffe och fikabröd.
3 mars i Ullareds kyrka kl. 19-21. Fruktpaus.
24 mars i Torups kyrka kl. 19-21. Fruktpaus.
14 april i Gällareds kyrka kl. 19-21. Fruktpaus.
5 maj i Krogsereds kyrka kl. 19-21. Fruktpaus.
26 maj i Gunnarps kyrka kl. 19-21. Fruktpaus.
31 maj ”Sjung ut din glädje!” kl. 17:00 i Gunnarps kyrka med repetition kl. 13:00. Fika före konserten.

I övrigt övar varje kör på sångerna för sig. Sjunger du inte i någon av kyrkokörerna i vanliga fall kan du kontakta någon av körledarna och vara med när dessa sånger övas. Varmt välkommen!

Körledare 

Arne Bäckvall, Ullared, 0346-372 17, arne.backvall@svenskakyrkan.se 
Britt-Marie Johansson, Fagered/Källsjö 0346-372 18,
britt-mariejohanssonFK@svenskakyrkan.se 
Mats Winbro, Pastoralis och Omni Cantus, 0346-372 24, mats.winbro@svenskakyrkan.se 
Maria Elisson, Torups kyrkokör, 0346-372 04, maria.elisson@svenskakyrkan.se 

Arne Bäckvall

Arne Bäckvall

Falkenbergs pastorat

Musiker

Mer om Arne Bäckvall

Musiker i Fagered, Källsjö, Ullared & Älvsereds församlingar

Britt-Marie Johansson

Britt-Marie Johansson

Falkenbergs pastorat

Kantor

Mer om Britt-Marie Johansson

Musiker i Fagereds, Källsjö, Ullareds och Älvsereds församlingar

Mats Winbro

Mats Winbro

Falkenbergs pastorat

Kantor

Mer om Mats Winbro

Musiker i Gunnarps, Gällareds och Krogsereds församlingar. Samt körledare för körena Pastoralis och Omni Cantus.

Maria Elisson

Maria Elisson

Falkenbergs pastorat

Musiker

Mer om Maria Elisson

Musiker i Torups församling