Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Retreat i Falkenberg Skrea

Paus i livets puls - spa för själen...

I vårt höghastighetssamhälle vill vi ge människor möjlighet att stanna upp, möta sig själva och få tid till reflektion. I en kravlös miljö ges möjlighet att möta djupare behov – tystnaden är retreatens stora gåva. Vi samlas och delar en ordlös gemenskap, där var och en får följa sin egen rytm och egna behov. Alla måltider intas under tystnad, med stilla musik. Dagarna har en inramning med mässa och tidebön.

Det ges också möjlighet till själavårdande samtal, personlig förbön och bikt.

Retreater ges med jämna mellanrum.