Ben och fötter, regnbågsstrumpor
Foto: Magnus Aronson/IKON

Regnbågsnyckeln - ett mångfaldsprojekt

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Under 2020 och början av 2021 arbetar Falkenbergs pastorat med ett mångfaldsprojekt med fokus på hbtq-frågor. Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Håkan Widepalm

Håkan Widepalm

Falkenbergs pastorat

Kanslichef

Mer om Håkan Widepalm

Kanslichef