Open stage church, Vinberg, kyrka

Vill du delta på Open stage church i Vinbergs kyrka?

Är du sångare eller musiker, spelar i band, duo eller kompisband, eller annan sättning och genre?

Vi hoppas att du vill anmäla dig och dina musikerkompisar till våra Open stage church-gudstjänster och planera gudstjänstens musikinnehåll tillsammans med tjänstgörande präst. Ni får även spela till två psalmer i gudstjänsten. 
Er musik slår an tonen för hela gudstjänsten.

Våren 2024 Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Välkommen!

Ange vilka datum du/ni kan. Det är klockan 18 som gäller för alla gudstjänsterna.

Scenen är din!
Välkommen att höra av er för anmälan eller frågor.

Martina Vallerius, präst