Organist, händer, noter
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Musikgudstjänster i Morup

När musik framförs i kyrkan...

Ibland består nästan hela programmet av musik, ibland är det talade ordet med i högre eller lägre grad. I Morup föredrar vi att kalla detta musikgudstjänst hellre än konsert - eftersom tyngdpunkten alltid ligger i att göra Jesus känd, trodd och älskad.

Under sommaren har vi Sommarmusik av olika slag - se separat meny om sommarmusik.

Under terminerna är ofta kören inblandad i musikgudstjänsterna - läs mer om kyrkokören i menyn.

Ibland är det inbjudna gäster som står för musiken.